Kullanıcı Sözleşmesi

Merkezi Av. Brigadeiro Faria Lima, 1384, 1º andar, CEP 01451-001 São Paulo, São Paulo Eyaleti, Brezilya olan Maliye Bakanlığı Tüzel Kişi Tescilinde 06.375.668/0001-08 numara ile kayıtlı limited şirket PAGSEGURO TECNOLOGIA LTDA. (bundan böyle kısaca “PagSeguro International” olarak anılacaktır) ile ödeme yönetimi hizmetlerine dair işbu kullanıcı sözleşmesini ile ilgili belgelerini okuyup söz konusu tüm belgeleri elektronik yollardan kabul eden gerçek kişi (bundan böyle kısaca "KULLANICI" olarak anılacaktır) arasında, [https://international.pagseguro.com/legal-compliance/for-users/terms-of-use?hsLang=en] adresinden erişilebilen GİZLİLİK POLİTİKASI ile aşağıda belirtilen hükümler ve şartlara tabi olan işbu Ödeme Yönetimi Hizmetlerine Dair Kullanıcı Sözleşmesi (“Kullanıcı Sözleşmesi”) akdolumuştur.

 

 1. KULLANICI SÖZLEŞMESİNİN KABULÜ

 

1.1. "PAGSEGURO'nın Kullanıcı Sözleşmesini okudum ve onaylıyorum" seçeneğini işaretleyen KULLANICI, işbu Kullanıcı Sözleşmesinin tüm madde ve koşullarını (i), https://sobreuol.noticias.uol.com.br/normas-de-seguranca-e-privacidade/en/ adresinde bulunan PAGSEGURO ’nın Gizlilik Politikasını okuduğunu ve tereddütsüz olarak kabul ettiğini beyan etmiş olacaktır. Bu sebeple PAGSEGURO, KULLANICI tarafından sözleşmenin onaylandığına dair verilecek beyandan önce bu belgelerin dikkatlice okunmasını tavsiye etmektedir.

 

1.2. PAGSEGURO, tamamen kendi takdirine bağlı olarak ve uygun göreceği herhangi bir esnada, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ve PAGSEGURO´nın Gizlilik Politikasına dair şart ve koşullarda değişiklik yapabilir. Bu belgelerin ilk kez onaylanmasına müteakiben KULLANICI tarafından Hizmetlerin alınmaya başlaması durumunda, bunların olası bir yeni versiyonuna otomatik olarak tabi kalmayı da kabul etmiş olacaktır, bu nedenle KULLANICI (https://international.pagseguro.com/legal-compliance/for-users/terms-of-use?hsLang=en adresinde bulunan) işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile https://sobreuol.noticias.uol.com.br/normas-de-seguranca-e-privacidade/en/ adresinde bulunan) PAGSEGURO'NIN GİZLİLİK POLİTİKASI’nı herhangi bir ödeme yapmadan önce daima dikkate almalıdır.

 

 1. TANIMLAR

 

2.1 İşbu Kullanıcı Sözleşmesinde büyük harfle başlayan kelime ve ifadeler, aşağıdaki anlamlara gelmektedir:

 

2.1.1. Tekrarlayan Ödeme: PAGSEGURO'nın ilgili İş Ortağının münhasıran sorumluluk alacağı ve PAGSEGURO 'nın İş Ortağı tarafından belirlenip KULLANICI'ya sunulan şartlara uygun olarak bir hizmetin alımı veya abonelik kapsamında bir ürünün teslimatına yönelik ödemesinin önceden belirlenen dönemlerde, otomatik olarak ve tekrarlayan şekilde yapılması yöntemidir.

 

2.1.2. İçerik: İş Ortaklarının web sitelerinde yayımlanan tüm Oyunlar, Ürünler, yazılımlar, bildirimler, pazarlama unsurları, görseller, sesler ve diğer materyalleri kapsamaktadır.

 

2.1.3. Gold Kredi veya sadece "Gold": İş Ortaklarının münhasır takdirine bağlı olarak, KULLANICI'nın Ürün satın almak için Ödeme yöntemi olarak kullanılabileceği PAGSEGURO 'ya ait sanal para birimidir.

 

2.1.4. Oyunlar: İş Ortakları tarafından KULLANICI’ya lisanslanan tüm elektronik oyun yazılımları anlamına gelmektedir ki bunların her biri PAGSEGURO 'nın ödeme hizmeti

 

aracılığıyla satın alınabilir. Oyunların her birine ait kendi yürütme ilkeleri ve dâhili kuralları bulunmaktadır. Oyunlara ilişkin herhangi bir soru olması durumunda KULLANICI, ilgili Oyunun sorumlusu ile iletişime geçmelidir.

 

2.1.5. Mağaza: Ürünlerin KULLANICI tarafından satın alınmasını sağlayan İş Ortağına ait web sitesi, yazılım veya uygulamadır.

 

2.1.6. Ödeme: Ürünlerin satın alınmasına ilişkin olarak aralarında (Brezilya'daki alıcı bankaya yönelik) ödeme pusulası, kredi kartı, nakit para yatırma, EFT, derhal para aktarımı ve Gold Kredilerin kullanımı olup ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere PAGSEGURO tarafından sunulan İş Ortağı tarafından (tamamen kendi takdirine bağlı olarak) kabul edilen yöntemlerin kullanılarak yapılan ödemeler anlamına gelmektedir. Kabul edilen ödeme yöntemleri, bu Kullanıcı Sözleşmesinde belirtilen sınırlamalara tabi olabilir.

 

2.1.7. İş Ortağı: Ürünlerin sahibi ve/veya yayın ve/veya satış hakkı olan, gerçek veya tüzel kişi ve bunların kullanımını münhasır olmaksızın devredilemez şekilde belirsiz süreli olarak KULLANICI'ya lisanslayan tüzel kişi veya gerçek kişi;

 

2.1.8. Gizlilik Politikası: mevcut Kullanıcı Sözleşmesinin başlangıç kısmında belirtilen gizlilik politikasıdır.

 

2.1.9. Ürünler: İş Ortakları tarafından KULLANICI'ya lisanslanan ve Mağaza üzerinden satın alınabilen Oyun içerikli yazılımlar, sanal ürünler, hizmetler ve uygulamalar anlamına gelmektedir.

 

2.1.10. Hizmet: aşağıda yer alan 3.1. Madde çerçevesinde verilen anlamını taşıyacaktır.

 

2.1.11. E-Ticaret İşlemi: mevcut Kullanıcı Sözleşmesi kapsamında elektronik veri ile gerçekleştirilen her türlü (genel) işlem anlamına gelmektedir.

 

2.1.12. Web Sitesi: [https://international.pagseguro.com/] adresinde bulunan Ödemeler ile ilgili hizmet almak için KULLANICI tarafından erişilebilen internet sayfasıdır.

 

2.2. Yukarıdaki tanımlar, Kullanıcı Sözleşmesi veya PAGSEGURO´nın Gizlilik Politikası çerçevesinde yer alan diğer tanımları geçeriz kılmayacaktır.

 

 1. AMAÇ

 

3.1. PAGSEGURO, kendisi tarafından veya onunla sözleşmeli veya onunla herhangi bir şekilde bağlantılı - böylelikle kendisinin sorumlu olduğu - bir şirket aracılığıyla, ödemelere dair aracılık hizmetini KULLANICI'nın dijital bilgi aktarımı yoluyla kullanabilmesini temin edecektir, böylece Mağaza ve/veya Ürünler kısmında sunulan ürün ve hizmetlerin KULLANICI tarafından satın alınması ve ("Hizmet") kullanılması mümkün olacaktır.

 

3.2. KULLANICI, işbu Hizmetin banka vb. finans kurumları veya kredi kartı şirketleri tarafından sunulan finansal hizmetlerden olmadığını, onlara eşdeğer olmayıp amacının da aynı olmadığını, KULLANICI'nın adına ve kendi emri ile gerçekleştirilen E-Ticaret İşlemlerinden kaynaklı, ücretsiz olsa bile oyun ve/veya diğer hizmetlerin teminini de içeren salt bir ödeme yönetimi yolu olduğunu kabul eder.

 

 1. HİZMETİN ALIMI

 

4.1. İlgili alanlarda PAGSEGURO 'ya bildirilmek üzere KULLANICI’nın Maliye Bakanlığı Vergi Kimlik Numarasına sahip olması ve geçerli bir elektronik posta adresi olması gerekmektedir. Bu bilgiler ve muhtemelen KULLANICI'nın doğum tarihi, PAGSEGURO aracılığıyla Ödeme yapılabilmesi için elzemdir. KULLANICI tarafından iletilen veriler hususunda PAGSEGURO sorumluluk sahibi değildir.

 

4.1.1. PAGSEGURO, Brezilya'da yürürlükte olan döviz kuru mevzuatına uyum sağlanması amacıyla, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, KULLANICI tarafından yapılan Ödemelere yönelik aylık limit koyma hakkını saklı tutar. Ayrıca, PAGSEGURO’nın yükümlülüğü olmamasına rağmen E-Ticaret İşlemlerini izleyebilir, yasal yükümlülüklerini yerine getirmek ve PAGSEGURO ile İş Ortaklarını korumak veya Hizmetlerin uygun bir şekilde sunulmasının temini için gerekli olabilecek tüm bilgileri açıklamak zorunlu kılabilir.

 

4.2. KULLANICI, Hizmetlerden istifade edebilmek için PAGSEGURO 'ya bir takım bilgileri paylaşmalıdır ki bunlar KULLANICI’nın bulunduğu bölgeye göre değişiklik gösterebilir, ayrıca İş Ortağı tarafından sunulan PAGSEGURO’ya ait bağlantıda yer alan ödeme işlemine dair veriler de gereklidir.

 

4.3. KULLANICI ADINA ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN HERHANGİ BİR ÖDEME GERÇEKLEŞTİRMEK AMACIYLA, PAGSEGURO 'YA MÜNHASIR HATA BULUNMAKSIZIN, KULLANICI VERİLERİNE ERİŞEBİLMİŞ OLDUKLARI TAKDİRDE, KULLANICI, RIZASI ALINMAKSIZIN ÜÇÜNCÜ KİŞİLER TARAFINDAN KENDİ ADINA YAPILAN BU ÖDEMELERDEN ÖTÜRÜ SORUMLU OLMAYI KABUL EDER.

 

4.4 İŞBU KULLANICI SÖZLEŞMESİNİN KULLANICI TARAFINDAN İHLALİNE, HUKUKA AYKIRILIK VEYA DOLANDIRICILIK YAPILDIĞINA DAİR KANIT VARSA VE MAKUL BİR SÜRE İÇİNDE DURUM AÇIKLIĞA KAVUŞTURULMAMIŞ OLDUĞU TAKDİRDE PAGSEGURO, YETKİLİ MAKAMLAR NEZDİNDE GEREKLİ GÖRDÜĞÜ İHTİYATİ TEDBİRLERİ ALABİLİR.

 

4.4.1. PAGSEGURO TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLERİN VE/VEYA İŞ ORTAKLARINA AİT ÜRÜN VE/VEYA HİZMETLERİN USULSÜZLÜK VE/VEYA SAHTE BİLGİLER İLE İŞBU KULLANICI SÖZLEŞMESİNİN KULLANICI TARAFINDAN İHLALİNİ, HUKUKA AYKIRILIK VEYA DOLANDIRICILIK YAPILDIĞINI PAGSEGURO’NIN HAKLI OLARAK KANITLAMASI DURUMUNDA, TAMAMEN KENDİ TAKDİRİNE BAĞLI OLARAK PAGSEGURO, MAĞAZA/ÜRÜNE YÖNELİK KULLANICI HESABINI KİLİTLEMEK İÇİN MAĞAZA İLE İLETİŞİM KURMAYA VE OLASI BORÇ TEŞKİL EDEN TERS İBRAZ (İPTAL İŞLEMİ) İLE KULLANICININ BORÇLU OLDUĞU HERHANGİ BİR MASRAF VEYA HARÇ TUTARLARINI TALEP ETMEYE YETKİLİ KILINMIŞ OLACAKTIR.

 

 1. KAYIT VERİLERİ

 

5.1. KULLANICI, Hizmetin kullanımı için gerekli tüm verileri PAGSEGURO 'ya iletecek olup kendisi hakkında gerçek, doğru, güncel ve eksiksiz bilgi vermeyi taahhüt ederek, bu bilgiler açısından sivil ve cezai sorumluk altında olacaktır.

 

5.1.1. PAGSEGURO, GEREKLİ GÖRDÜĞÜ TAKDİRDE, KULLANICI TARAFINDAN İLETİLEN VERİLERİ DOĞRULAMAK İÇİN TÜM MEŞRU YOL VE OLANAKLARI KULLANMA HAKKINI SAKLI TUTAR. PAGSEGURO, DİĞER ÖNLEMLERİN YANI SIRA, GEREKLİ GÖRDÜĞÜ EK BİLGİ VE/VEYA BELGELERİ KULLANICIDAN ISTEYEBİLİR, ÜÇÜNCÜ KİŞİLER TARAFINDAN TUTULAN VERİTABANLARI İLE SPC VE SERASA GİBİ KREDİ KISITLAMASI TABANLARINDA SORGULAYABİLİR.

 

5.1.2. KULLANICI sahte, geçersiz, yanlış veya üçüncü kişilere ait verilerin, rızası alınmış olsun veya olmasın, kullanımının tamamen kendi sorumluluğunda olacağını ve kanunlarda öngörülen cezai işlemlere tabi olan yasadışı nitelikli fiillere tekabül edebileceğini bildiğini beyan eder.

 

5.2. KULLANICI, söz konusu kaydında yer alan bilgileri aşağıdaki merciler ile paylaşılmasında PAGSEGURO’ya açıkça yetki vermektedir: (i) resmi olarak talepte bulunan veya 12.965/2014 sayılı Kanun, 8.771/2016 sayılı Kararname ve ilgili değişiklikleri ("Sivil İnternet Kanunu"), Brezilya Federal Anayasası ve diğer ilgili mevzuat uyarınca farklı bir şekilde elde etmeye yetkili kamu makamları; (ii) domain tescil ajansları; (iii) Hizmetlerin KULLANICI'ya daha iyi koşullarda sunulması için stratejik, ticari veya teknik ortakları; ve (iv) Hizmetin sunumu ve döviz kuru tespitini gerçekleştirmek için kullanılanlar dâhil, ama onlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Hizmetin havalesi ve/veya ödemesi için kullanılan finans kurumları. Ayrıca, KULLANICI, REKLAM YÖNLENDİRMESİ YAPILMASI VE KULLANICILARA YÖNELİK PROFİL GRUPLARININ BELİRLENMESİ AMACIYLA PAGSEGURO TARAFINDAN AKIŞIN TAKİBİNİ GERÇEKLEŞTİRİLEBİLMESİ İÇİN BİLGİ TOPLAMASINI AÇIKÇA KABUL VE BEYAN EDER.

 

5.2.1. Yukarıdaki hüküm, PAGSEGURO 'nın GİZLİLİK POLİTİKASI'nda bulunan hükümlerin yerine geçmemekte veya sınırlamamaktadır.

 

 1. HİZMETİN VERİLMESİNE YÖNELİK HÜKÜMLER

 

6.1. Hizmete erişmek için KULLANICI, İnternet bağlantısı olan bir bilgisayar, İnternet servis sağlayıcısı ve geçerli olan yazılımları içeren ancak bunlarla sınırlı olmayan gerekli ekipmanlara sahip olmalıdır. İşbu 6.1. Madde'de belirtilen ekipmanları satın almak, bakımını yapmak ve maliyetini üstlenmenin yanında belirtilen ekipmanların konfigürasyonunun Hizmetin uygun şekilde kullanılması için gerekli tüm gereklilikleri karşıladığından emin olmak da KULLANICI’nın sorumluluğundadır. KULLANICI, kötü kullanım sonucu ekipmanlarında donanım, yazılım, bağlantı ve benzer açıdan ortaya çıkabilecek olası zararlardan tek başına sorumlu olacaktır.

 

6.2. HERHANGİ BİR TELEKOMÜNİKASYON VEYA BİLGİSAYAR SİSTEMİNİN yılda 365 (üç yüz altmış beş) gün ve günde 24 (yirmi dört) saat TAM VE KESİNTİSİZ ŞEKİLDE ÇALIŞMASININ İMKÂNSIZLIĞI göz önünde bulundurulduğunda (üçüncü taraflarca sağlanan telekomünikasyon hizmetlerine bağlı olarak) Hizmetin kullanılabilirliğini etkilemektedir ki PAGSEGURO, HERHANGİ BİR ŞEKİLDE, HİZMETİN KESİNTİSİZ VEYA HATASIZ BİR ŞEKİLDE SAĞLANMASINI GARANTİ ETMEMEKTEDİR, HİZMETİN SUNULAMADIĞI DÖNEMLERDE E-TİCARET İŞLEMLERİNİN VEYA HESAP HAREKETLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLEMEMESİ VE HİZMETLERLE İLGİLİ HERHANGİ BİR VERİ VEYA BİLGİNİN İLETİLMESİNDEKİ HERHANGİ BİR HATADAN DOLAYI SORUMLU DEĞİLDİR.

 

6.3. KULLANICI, BU SÖZLEŞME SAYESİNDE VE HUKUKA EN UYGUN BİÇİMDE, GAYRI KABİLİ RÜCU VE GERİ DÖNÜŞSÜZ OLARAK, ÖZELLİKLE FİNANS KURUMLARI VE BREZİLYA MERKEZ BANKASI (BACEN) TARAFINDAN FAALİYET GÖSTERMEYE YETKİLİ DİĞER KURUMLAR KARŞISINDA, İŞBU KULLANICI SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA OLAN ÖDEMELERİN RESMİLEŞTİRİLMESİ HUSUSUNDA İYİ SONUÇ ALINMASIYLA İLGİLİ, GEREKLİ TÜM İŞLEMLERDE KULLANICIYI TEMSİL ETMEYE, DÖVİZ SÖZLEŞMELERİNİ, DEĞİŞİKLİKLERİNİ VEYA EK MADDELERİNİ DE İMZALAMAK DÂHİL İLGİLİ KUR HAVALELERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEYE, İŞBU YETKİNİN AMACINA UYGUN VE SADIK OLARAK İCRASIN İÇİN GEREKLİ DİĞER TÜM İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞTİRMEYE, TAMAMEN VEYA KISMEN İKAME DÂHİL OLARAK, ÖZEL YETKİLER VERDİĞİ PAGSEGURO 'YI VEKİLİ OLARAK TAYİN ETMİŞTİR.

 

6.4. YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE, PAGSEGURO 'NIN İŞBU KULLANICI SÖZLEŞMESİ İLE İLGİLİ TÜM HAK TALEPLERİ KARŞISINDA TOPLAM SORUMLULUĞU, ZARARI OLUŞTURAN E-TİCARET İŞLEMİNİN DEĞERİYLE SINIRLI OLACAKTIR. YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARA TABİ OLARAK, AŞAĞIDAKİLERDEN HERHANGİ BİRİ AÇISINDAN PAGSEGURO SORUMLU DEĞİLDİR: (A) DOLAYLI, HUSUSİ, YANSIMA, CEZAİ VEYA ÖNGÖRÜLEMEYEN ZARARLAR; (B) TELEKOMÜNİKASYON, İNTERNET, ELEKTRONİK İLETİŞİM, GÜVENLİK, VERİ KAYBI VEYA ÇALINMASI, VİRÜSLER, CASUS YAZILIMLAR, İŞ HACMİ, GELİR, KAR VEYA YATIRIM KAYBI VEYA SİSTEM GEREKSİNİMLERİNİ KARŞILAMAYAN YAZILIM VEYA DONANIM KULLANIMI İLE İLGİLİ ZARARLAR. YUKARIDAKİ SINIRLAMALAR, PAGSEGURO 'NIN BU GİBİ ZARARLARDAN HABERDAR EDİLMESİ DURUMUNDA BİLE GEÇERLİDİR. MEVCUT KULLANICI SÖZLEŞMESİ, B PAGSEGURO 'NIN TOPLAM SORUMLULUĞUNU VE HİZMETLER AÇISINDAN KULLANICIYA MÜNHASIR İTİRAZ BAŞVURUSUNU DÜZENLEMEKTEDİR.

 

6.5. PAGSEGURO, Hizmetlerin düzensiz kullanımından kaynaklanan kayıp ve zarardan da sorumlu tutulamaz, doğal afet veya mücbir sebeplerin etkilerinin meydana gelmesi PAGSEGURO 'nın sorumluluğu dışındadır.

 

 1. KULLANICININ TUTUMLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

7.1. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi ve tabi olduğu kanunlar kapsamında yer alan diğer yükümlülükler saklı kalmak kaydıyla, KULLANICI, işbu 7. Madde’de aşağıda öngörülen belirli tutum ve yükümlülüklere riayet edeceğini taahhüt eder. KULLANICI:

 

7.1.1. Almış olduğu Hizmetlerin tutarlarını vadesi geçmeden ödemelidir;

 

7.1.2. Kendi adına gerçekleştirilen fiilleri, ilgili kullanımdan kaynaklanan ekonomik masraflar dâhil, fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, özellikle veri kaybı, virüs bulaşması, bilgisayar ağına yönelik istila, veri veya bilgi hırsızlığı, diğer internet kullanıcılarına saldırgan ve/veya uygunsuz elektronik mesaj gönderimi ile internete bağlı diğer kullanıcı ve/veya sistemlere zarar verebilecek tutumların yanı sıra, yürürlükteki olan mevzuata uymayan herhangi diğer fiilleri münhasır nitelikli olarak ve PAGSEGURO ile herhangi bir dayanışma içerisinde olmaksızın yönetmek zorundadır;

 

7.1.3. İş Ortaklarına ve/veya PAGSEGURO 'ya ait Ürün(ler), İçerik(ler), Oyun(lar), Hizmet(ler) ve/veya lisanslarını aşağıdakiler için kullanmaktan kaçınmalıdır: (i) yasaları, ahlak, görgü, fikri mülkiyet, şeref, mahremiyet, imaj, kişisel ve ailevi gizlilik haklarını ihlal etmek; (ii) yasadışı veya ahlak ile görgüye aykırı tutumların uygulanmasını teşvik etmek; (iii) cinsiyet, ırk, din, inanç, yaş veya başka herhangi bir koşul içeren ayrımcı fiillerin işlenmesini teşvik etmek; (iv) yasadışı, şiddet içeren, aşağılayıcı mesaj, ürün veya hizmet sunmak veya erişilmesini temin etmek; (v) mevcut veya diğer sağlayıcıların kullanıcı gruplarına toplu e-posta iletileri (SPAM) göndermek, alıcıların istemi dışında olan veya bu kişilerin açık rızasına sahip olmaksızın kendisi veya bir başkasına ait herhangi bir tür ürün veya hizmeti sunmak; (vi) kabul edilemez bir anksiyete veya korku durumuna sebep olmak; (vii) sağlığa ve ruhani dengeye yönelik tehlikeli, riskli veya zararlı fiillere sebep olmak veya teşvik etmek; (viii)sahte, belirsiz, doğru olmayan, abartılmış veya yersiz içerikleri, amacının dışında veya iletişime geçen kişinin niyet ile maksatları açısından yanlış yönlendirecek şekilde yaymak; (ix) iletişimin gizliliğini ihlal etmek; (x) genel olarak haksız rekabete sebep olan yasadışı, yanıltıcı veya haksız reklam teşkil etmek; (xi) pedofiliye aracı olmak, cesaretlendirmek veya özendirmek; (xii) üçüncü taraflara ait bilgisayar ağı, sistem veya bilişim ekipmanlarına (donanım ve yazılım) zarar verebilecek veya normal çalışmasına engel olabilecek veyahut bu tür bilişim ekipmanlarında saklanan elektronik belgelere ve arşivlere zarar verebilecek virüs veya diğer fiziksel veya elektronik unsurları bünyesinde barındırmak; (xiii) diğer bilgisayar sistemlerine veya ağlarına yetkisiz erişim temin etmeye veya teşebbüsünde bulunmak; ve (xiv) ürünleri izinsiz ve telif hakkı ödemeksizin çoğaltmak, satmak ve dağıtımlarını yapmak;

 

7.1.4. ÖNCEDEN BİLDİRİMDE BULUNMAKSIZIN ASKIYA ALMA CEZASI VE/VEYA DERHAL İPTALİNE TABİ TUTULMAK ÜZERE, PAGSEGURO’nın kendi takdirine bağlı olarak tespit ettiği ve iç politikasıyla uyuşmadığını kabul ettiği virüs, "worm" veya SPAM veya benzer nitelikteki herhangi bir yasa dışı, kötü amaçlı veya tehdit edici nitelikteki herhangi bir program ya da uygulamayı, iç ve/veya dış ağ üzerinden iletmemelidir.

 

7.2. KULLANICI, verilen Hizmetlerin olası kullanımı ve internette erişime açık olacak içeriğin yanı sıra PAGSEGURO 'ya ilettiği tüm verilere yönelik telif ve seçmen hakları ile ilgili, idari, sivil ve cezai sorumluluk dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, tam ve münhasır sorumluluğu üstlenerek alınan Hizmetlerin yanlış kullanımından kaynaklanan tüm zarar ve ziyanlar karşısında sorumlu olacaktır. PAGSEGURO, aslında KULLANICI tarafından üstlenilen sorumluluklarla ilgili herhangi bir yargı veya idari sürece katılmaya mecbur kaldığında, PAGSEGURO 'nın olası zarar ve ziyan hakkı saklı olmak kaydıyla, PAGSEGURO 'nın üstleneceği yasal ve mali masrafları KULLANICI geri ödemekle yükümlüdür.

 

 1. PAGSEGURO 'NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

8.1. İşbu Kullanıcı Sözleşmesinde yer alan yükümlülüklere ek olarak, PAGSEGURO, İçerik, Hizmet ve/veya Ürünlerin KULLANICI tarafından satın alınanlara uygun olarak sunabilmeleri için İş Ortaklarını bilgilendirmeyi taahhüt etmektedir ve PAGSEGURO 'nın herhangi bir sorumluluğu olmaksızın aşağıdaki sebeplerden ötürü Hizmetlere yönelik kesinti veya askıya alınma uygulaması yapılabilir: (i) teknik/ operasyonel nitelikli bakım; (ii) doğal afet ve mücbir sebepler; (iii) Hizmetlerin kullanımını engelleyen üçüncü tarafların fiilleri; (iv) uzun süre boyunca elektrik kesintisi ("karartma").

 

 1. KULLANICIYA DESTEK VE MÜŞTERİ HİZMETLERİ

 

9.1. Hizmete yönelik teknik ve operasyonel destek, doğrudan PAGSEGURO tarafından veya kendi sorumluluğu altında sözleşmeli üçüncü bir tarafça gerçekleştirilecektir. Destek servisi e-posta üzerinden veya [https://customer.international.pagseguro.com/pt-br] adresinde bulunan ("Chat Online") çevrimiçi müşteri hizmeti yoluyla sağlanacaktır. Telefon desteği sağlanması halinde, söz konusu destek servisi [https://customer.international.pagseguro.com/pt-br] elektronik adresinde yer alan numaralar üzerinden ücretsiz bir telefon sistemi kullanma hakkı olmaksızın yerel ve uzak mesafe telefon görüşmelerinin maliyetlerinin tamamen KULLANICI tarafından üstlenileceği şekilde gerçekleşecektir. E-posta veya Chat Online yoluyla destek ücretsiz olup KULLANICI gerekli erişim koşullarını kendisi temin etmelidir.

 

 1. İÇERİKLERE YÖNELİK SORUMLULUK

 

10.1. Kullanıcı, münhasıran, herhangi bir kısıtlama veya tereddüt olmaksızın, kendi fiillerinden ve İnternet ağının bir kullanıcısı olarak kendi tutumlarından doğan tüm masraf ve yükümlülükleri üstlenir ki aldığı veya PAGSEGURO tarafından sunulan Hizmetlerin kötü kullanılmasından sorumlu olduğunu ve özellikle 7. Madde’de belirtilen yükümlülüklere uyulmamasından kaynaklanabilecek fiil, zarar ve ziyanlardan sorumludur.

 

10.1.1. PAGSEGURO, KULLANICI’nın yönlendirildiği, iş ortaklarına ait olan veya olmayan uygulamalar veya web sitelerinden de sorumlu değildir. Bu tür üçüncü taraf sitelerin kullanım koşullarını ve politikalarını teyit edilmesi KULLANICI’nın yükümlülüğünde olup söz konusu web sitelere veya uygulamalara erişim sırasında KULLANICI için oluşabilecek her türlü zarar karşısında PAGSEGURO herhangi bir sorumluluk almaktan muaftır.

 

 1. MESAJ ALINMASININ KABÜLÜ

 

11.1. KULLANICI, PAGSEGURO 'NIN VE/VEYA İŞ ORTAKLARININ HERHANGİ BİRİ TARAFINDAN KULLANICI’YA HİZMET İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRİCİ VE TİCARİ NİTELİKTEKİ OLAN, PAGSEGURO’NIN İŞ ORTAKLARININ ÖNERİLERİ VE SİTEDE YER ALAN YENİLİKLER GİBİ HUSUSİ MUHABERAT İÇERİKLİ E-POSTA MESAJLARININ GÖNDERİLMESİNİ AÇIKÇA KABUL EDER. KULLANICI SÖZ KONUSU MESAJLARI ALMAK İSTEMEDİĞİ TAKDİRDE, İLETİLEN MESAJDA BULUNAN SEÇENEKLERİ KULLANARAK İPTALİNİ TALEP EDEBİLİR.

 

 1. GEÇERLİLİK SÜRESİ VE İPTAL

 

12.1. İşbu sözleşme, 12. Madde'de belirtilen kurallara tabi olarak belirsiz süreli şekilde yürürlükte kalacaktır.

 

12.2. PAGSEGURO, geçerlilik süresi boyunca herhangi bir esnada, fiziksel veya elektronik ortamda yazılı olarak KULLANICI'ya önceden göndereceği ihbarname ile işbu Kullanıcı Sözleşmesini feshedebilir.

 

12.3. KULLANICI, herhangi bir Ürünün satın alınmasına yönelik iptali talep etmek için, KULLANICI'nın talebini analiz edecek ve işleme alacak olan Mağaza ile doğrudan iletişime geçmelidir, PAGSEGURO sadece aracı olarak hareket edip olası ters ibraz işlemini gerçekleştirecektir. Ödeme yöntemi ile ilgili - Ürün veya Mağaza ile olmayan - herhangi bir sorun çıktığı takdirde KULLANICI, işbu Kullanıcı Sözleşmesinin 9. Maddesinde belirtildiği gibi, bağlantısı üzerinden PAGSEGURO ile temasa geçebilir.

 

12.4. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, yürütmenin devamının önlenmesi amacıyla, işbu Kullanıcı Sözleşmesinin herhangi bir hükmünün tarafların herhangi biri tarafından ihlal edilmesi nedeniyle, hukuksal veya yargı dışı herhangi bir ihbar veya açıklamadan bağımsız olarak, derhal feshedilebilir.

 

 1. ÖDEME YÖNTEMLERİ

 

13.1. KULLANICI’nın, PagSeguro web sitesine otomatik olarak yönlendirilmesiyle veya Pagseguro tarafından yetkilendirilmiş diğer ödeme yöntemleri üzerinden ödeme yapmayı seçmesi durumunda, söz konusu web sitelerin gereksinimlerine göre Hizmet/Hesap Kayıt bilgileri işlenmelidir ki PagSeguro örneğinde, giriş, şifre ve kişisel verilerden ibarettir.

 

13.1.1. Gerek KULLANICI’nın gerekse PAGSEGURO'nın tam güvenliğinin garanti altına alınmasını gerekli görüldüğü takdirde PAGSEGURO, KULLANICI tarafından yapılan işlem verilerini doğrulamak için doğrudan KULLANICI ile iletişim kurabilir.

 

13.2. Verilerin teslim alınmış ve istenilen E-Ticaret İşlemine uygun olduğunun onaylanmasından sonra, PAGSEGURO tarafından yetkilendirilen ödeme yöntemi mercileri, ilgili onay hususunda PAGSEGURO 'yı bilgilendirecektir. Onay alındıktan sonra, Ürün(ler) ve/veya Oyun(lar) ve/veya İçerik ve/veya Satın Alınan Hizmet(ler) PAGSEGURO tarafından salıverilecektir.

 

13.3. KULLANICI tarafından satın alınan Ürün(ler) ve/veya Oyun(lar) ve/veya İçeriğe erişememesi veya erişebilse bile bunun hatalı veya eksik olması durumunda KULLANICI https://customer.international.pagseguro.com/pt-br adresindeki mekanizmalar aracılığıyla derhal PAGSEGURO 'yı bilgilendirmelidir.

 

13.4. Doğrudan ya da yönlendirme yoluyla PAGSEGURO vasıtasıyla sunulan Ürün(ler) ve/veya Oyun(lar) ve/veya İçerik ve/veya Hizmet(ler)’in satın alınması durumunda KULLANICI, PAGSEGURO 'nın ürün ve hizmetlerini yalnızca KULLANICI tarafından Ürün(ler) ve/veya Oyun(lar) ve/veya İçeriğin satın alınmasını kolaylaştıracak ve onlara eşlik edecek şekilde sunmakta olduğunu bildiğini beyan eder.

 

KULLANICI, özellikle PAGSEGURO’nın aşağıdakilerden sorumlu olmadığını kabul eder:

 

13.4.1. KULLANICI'nın E-Ticaret İşlemlerine konu olan Ürün(ler) ve/veya Oyun(lar) ve/veya İçerik ve/veya Hizmet(ler) açısından potansiyel zararlılık veya tehlikelilik de dâhil olmak üzere riskler, kalite veya miktar hataları gibi kusurlar;

 

13.4.2. KULLANICI'nın E-Ticaret İşlemlerine konu olan Ürün(ler) ve/veya (Oyunlar) ve/veya İçerik ve/veya Hizmet(ler) ile ilgili Ürün geliştiricileri tarafından sağlanan bilgilerin yetersizliği veya uygun olmaması;

 

13.4.3. KULLANICI'nın E-Ticaret İşlemlerine konu olan Ürün(ler) ve/veya (Oyunlar) ve/veya İçerik ve/veya Hizmet(ler) ile ilgili öneri veya reklam mesajlarında yer alan göstergelere uyumsuzluklar;

 

13.4.4. KULLANICI'nın E-Ticaret İşlemlerine konu olan Ürün(ler) ve/veya (Oyunlar) ve/veya İçerik ve/veya Hizmet(ler) ile ilgili amacına uygun olmaması;

 

13.4.5. Ürün geliştiricileri tarafından sunulan Ürün(ler) ve/veya (Oyunlar) ve/veya İçerik ve/veya Hizmet(ler) ile aldatıcı veya istismarcı reklamlar;

 

13.4.6. Ürün(ler) ve/veya (Oyunlar) ve/veya İçerik ve/veya Hizmet(ler) geliştiricileri veya distribütörleri tarafından sözleşme veya yasal yükümlülüklerin ihlali; ve

 

13.4.7. KULLANICI tarafından gerçekleştirilen E-Ticaret İşlemlerine ilişkin şikâyeti çerçevesinde KULLANICI'ya herhangi bir geri ödeme yapılması, tutarların iadesi veya tazminat ödenmesi, öyle ki PAGSEGURO Ürün geliştiricisi/yayımcısı tarafından geri ödeme hizmetinin verilmesi halinde sadece bir kolaylaştırıcı olarak hareket etmektedir.

 

13.5. Banka mevduatı yöntemi ile yapılan ödemeler, gerçekleştiği anda, ödemenin doğru bir şekilde yapıldığına (ödeme belgesinde yer alan doğru verilerle eşleşerek) tanımlanmasına tabidir, ilgili ödemelerin etkinleştirilmesi imkânsız hale gelmesi riski altında, KULLANICI’nın PAGSEGURO’ya yapılan mevduatların tanımlanması için gerekli bilgi ve dekontları iletmesine kadar, ilgili tutarlar PAGSEGURO’nın lehine ve PAGSEGURO’nın hamili olduğu hesapta kalacaktır.

 

13.6. Tekrarlayan Ödeme yöntemini seçen KULLANICI, İş Ortağı tarafından belirlenen ve kendi web sitesinde sunulan tekrarlayan ödeme şartlarını bildiğini, anladığını ve bunlara uyacağını kabul eder, İş Ortağı KULLANICI’nın aboneliği veya tekrarlayan ödemeleri açısından yegâne ve münhasır sorumlu olacaktır.

 

13.6.1. Her ay Tekrarlayan Ödeme olarak tahsil edilen tutar, PAGSEGURO 'nın İş Ortağı'nın kendi takdirine bağlı olarak, promosyonlu önerileri, hediye sertifikalarının ve/veya promosyon kodlarının kullanılması ve/veya abonelik planlarının değiştirilmesi veya eklenmesi gibi nedenlerle farklılık gösterebilir.

 

13.6.2. KULLANICI, herhangi bir esnada, Tekrarlayan Ödemeyi değiştirmek, ara vermek veya iptal etmek istediğinde, ilgili talebi doğrudan PAGSEGURO 'nın İş Ortağı'na yapmalıdır ki KULLANICI, Tekrarlayan Ödemeler ile ilgili olarak PAGSEGURO 'nın, İş Ortağı'ndan aldığı ayrıntı ve talimatlara uygun olarak işlem yapacağının bilincindedir.

 

13.6.3. KULLANICI, PAGSEGURO’NIN İŞ ORTAĞI İLE KULLANICI ARASINDA KURULAN TÜM TEKRARLAYAN ÖDEME VE/VEYA ABONELİK İLİŞKİSİ HUSUSUNDA PAGSEGURO 'NIN HERHANGİ BİR YÜKÜMLÜLÜĞÜ OLMADIĞININ BİLİNCİNDE OLDUĞUNU BEYAN EDER.

 

 1. GOLD KREDİ (GO4GOLD)

 

14.1. Kayıtlı Kullanıcı, PAGSEGURO tarafından sunulan diğer ödeme seçenekleri saklı kalmak kaydıyla, satın almış olduğu Gold Kredileri kullanarak Ürün satın alabilir.

 

14.2. Gold Kredi ile satın alınan Ürün(ler) ve/veya Oyun(lar) ve/veya İçerik ve/veya Hizmet(ler) ile ilgili tutar KULLANICI’nın hesabından düşülecektir.

 

 1. GENEL HÜKÜMLER

 

15.1. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Tarafları ve aynı zamanda mirasçıları ile haleflerini bağlayıcı olacak şekilde, herhangi bir esasa göre gayrı kabili rücu ve geri dönüşsüz halde imzalanmıştır.

 

15.2. Yaşı küçük KULLANICI olması halinde, işbu Kullanıcı Sözleşmesinin amacına yönelik Hizmetlerin kullanımında yasalarca ve işbu Kullanıcı Sözleşmesinin hükümlerince yasaklanmış fiiller dâhil, reşit olmayan tarafından işlenen fiillerden aralarında üçüncü şahıslara verilen zararlar, ilgili ebeveynleri veya yasal temsilcileri sorumlu olacaktır.

 

15.3. Taraflardan herhangi birinin, işbu Kullanıcı Sözleşmesinin madde ve hükümlerinden herhangi birine kısmen veya tamamen uyulmasını talep etmemesine yönelik bir kereye mahsus veya defalarca ihmali, yalnızca liberallik olarak yorumlanacak olup tecdit, feragat, ödül, işlem, hafifletme ve/veya tazmin anlamına gelmeyecek ve karşı tarafı herhangi bir esnada sözleşmeden doğan yükümlülüklere tam olarak uyulmasını talep etme hakkından mahrum bırakmayacaktır.

 

15.4. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Brezilya yasalarına tabidir.

 

15.5. Bu sözleşmeye ile ilgili hak ve yükümlülükler KULLANICI tarafından devredilemez, aksi halde PAGSEGURO 'ya herhangi bir maliyeti olmaksızın işbu Kullanıcı Sözleşmesi feshedilecektir. Diğer yandan, PAGSEGURO dilediği zaman işbu Kullanıcı Sözleşmesini devredebilir.

 

15.6. KULLANICI, PAGSEGURO aracılığıyla satın alınan Ürünlerin maddi olmayan niteliği ve derhal tahakkuk edildiğini dikkate alarak, sadece Mağaza’nın belirli kriterlerine dayanarak iptal hakkını kullanabileceğini kabul etmektedir.

 

15.7. KULLANICI, tüm yasal amaçlara yönelik açıkça beyan ve taahhüt eder ki:

 

15.7.1. Mevcut Kullanıcı Sözleşmesini imzalamak için hukuki kapasiteye sahiptir;

 

15.7.2. Aldığı hizmetlerin kullanılmasından mali olarak sorumludur VE MEVCUT KULLANICI SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN ÖDEMELERİ, MALİYETLERİ VE MASRAFLARI ÖDEMEK İÇİN MALİ KOŞULLARA SAHİPTİR;

 

15.7.3. İşbu Kullanıcı Sözleşmesinin ekranından sonra belirecek olan ONAYLIYORUM düğmesinin tıklanmasıyla İşbu Kullanıcı Sözleşmesinin tarafları bağlayıcılığını resmileştirildiğinin bilincindedir; ve

 

15.7.4. Mevcut Kullanıcı Sözleşmesinin tüm şart ve koşullarını okuduğunu, anladığını ve tam olarak kabul etmiştir.

 

15.8. Bu Kullanıcı Sözleşmesinin hükümlerine göre, web sitede satın alınan Oyun, Ürün ve/veya Hizmetler yönelik ödeme yöntemlerine aracılık hizmetleri PAGSEGURO tarafından sağlanmaktadır.

 

15.9. PAGSEGURO, kendi takdirine bağlı olarak ve herhangi bir esnada, bu Kullanıcı Sözleşmesinin herhangi bir maddesini veya koşulunu değiştirmek, eklemek veya kaldırmak hakkını saklı tutacaktır ve değişikliklerin başlangıçta üzerinde anlaşılan şartların kısıtlanması manasına geldiği durumlarda KULLANICI'yı e-posta veya diğer elektronik yollarla bilgilendirecektir. KULLANICI, kabul etmemesi halinde, bildirimin alındığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içinde, herhangi bir yükümlülük almadan Kullanıcı Sözleşmesini iptal edebilir.

 

15.9.1. Aynı şekilde, PAGSEGURO, kendi takdirine bağlı olarak ve herhangi bir esnada, kendisinin veya üçüncü tarafların sunduğu herhangi bir yardımcı program, uygulama veya Hizmete yönelik şeklen veya içerik ile ilgili değişiklik yapmak, kullanımdan kaldırılmak veya askıya almak hakları saklı tutar ve böylece KULLANICI’ya e-posta veya başka elektronik yollarla önceden bildirmesi şartıyla işbu Kullanıcı Sözleşmesinin ihlal edildiğini anlamına gelmeyecektir. KULLANICI, kabul etmemesi halinde, bildirimin alındığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içinde, herhangi bir yükümlülük almadan Kullanıcı Sözleşmesini iptal edebilir.

 

15.10. Bu Kullanıcı Sözleşmesini kabul eden KULLANICI, PAGSEGURO 'nın bir UOL Group şirketi olduğunu ve bu nedenle PAGSEGURO 'nın (Gold Kredileri gibi ürünleri de dâhil olmak üzere) UOL'un belirlediği kural ve yönergelere, UOL ile kamu kurumları arasında bulunan hâlihazırda imzalanmış veya gelecekte imzalanacak olan taahhütler de dâhil olmak üzere uyması gerektiğine dair bilgisini edinmiştir.

 

15.10.1. 2005 yılının Kasım ayında UOL ile São Paulo Cumhuriyet Başsavcılığı arasında imzalanan İşbirliği Sözleşmesi uyarınca, Gizlilik Politikası ve işbu Kullanıcı Sözleşmesinin koşullarını tekrar hatırlatarak, Ürün ve Hizmetlerinin, çocuk pornografisi, pedofili, ırkçı ve ayrımcı içerik ile yürürlükte olan Brezilya mevzuatını ihlal eden diğer herhangi bir ileti, dağıtım veya teşvik için kullanılmaması gerektiğini bildirir.

 

15.11. Dijital bilgi aktarımı araçları, Web Sitesi ve içeriği, tüm ticari markalar, ticari isimler veya yayımlanan her türlü ayırt edici işaretler telif hakkı yasaları, ticari sırlar ve diğer fikri mülkiyet kanunları ile korunmaktadır. Bu Kullanıcı Sözleşmesi vesilesi ile bu hakların hiçbiri KULLANICI'ya devredilmez. KULLANICI, yalnızca bu Kullanıcı Sözleşmesinde belirtilen amaçlar yönünde Hizmetleri kullanma hakkına sahip olacaktır. PAGSEGURO, Hizmetler ve Web Sitesi ile ilgili diğer tüm hakları saklı tutar.

 

 1. ADLİ YETKİ

 

16.1. Taraflar, işbu Kullanıcı Sözleşmesinden kaynaklanabilecek herhangi bir ihtilafın çözümünde, olası bir davayı açacak tarafın kararına bağlı olarak, São Paulo bölgesi mahkemeleri veya KULLANICI'nın ikamet ettiği bölgenin mahkemelerinin yetkili olacağını, ne kadar ayrıcalıklı olsa bile diğerlerinin hariç tutulmasını kararlaştırmıştır.